Announcement

ЗАРЛАЛ

      Өнгөрсөн оноос эхэлсэн гадаад валютын ханшийн огцом өсөлтөөс улбаалан ИЭСПИ Сан нь IELTS шалгалтын төлбөрийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх шаардлагатай тулгарсан юм. Үнийн холбогдолтой аливаа шийдвэр гаргахаасаа өмнө бид улс орны дотоод эдийн засгийн нөхцөл байдал, шалгалтаа амжилттай өгөхийг зорьж буй  бүртгүүлэгсдийнхээ амьдралын боломж зэргийг ямагт харгалзан үздэг.

2016 оны зардлын үзүүлэлтэнд хийсэн дүн шинжилгээнд үндэслэн бид 2017 оны 01-р сарын 01-с эхлэн IELTS шалгалтын төлбөрийнхөө хэмжээг 395,000 төг-с 505,000 төг болгож нэмэгдүүлэх болсноо зарлаж байна.

      Тус байгууллагын нийт зардлын 50 – 60 хувь нь гадаад валютаар төлөгддөг. IELTS нь дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулдаг систем бөгөөд системийн доторх байгууллагуудын хооронд танилцуулагддаг зардал мөнгөний үндсэн мэдээллүүд, тухайлбал төв байгууллагад төлөгддөг шимтгэл, цалин хөлсний ерөнхий тарифууд, шалгагч багш нарын сургалт, давтан сургалт, байнгын мониторингийн зардлууд нь төв байгууллагаас батлагдсаны дагуу хатуу валютаар илэрхийлэгддэг юм. Шалгалтын төлбөрийн энэхүү өсөлт нь одоогийн гадаад валютын ханшийн огцом өсөлтөөс гарч буй алдагдлыг нөхөх зорилготой болно.

      Шалгалтанд бүртгүүлэгсэд болон хамтрагчид та бүхэн нөхцөл байдлыг ойлгон хүлээн авч манай шийдвэрийг хүндэтгэн үзэж хамтын ажиллагаагаа цаашид амжилттай үргэлжлүүлнэ гэдэгт бид гүнээ итгэлтэй байна.

 

ИЭСПИ Сангийн захиргаа